top of page

Tegninger

- Gjennom tegninger av form får man den romvirkningen man søker i skulptur. Tegning er et todimensjonalt virkemiddel, men jeg kjenner ikke til et bedre verktøy for å illustrere det tredimensjonale. Det er utrolig hva en blyantstrek kan fortelle om rom og følelse. Fargeklangene er med på å berike bildene. 

bottom of page